• Nấm vân chi, Nấm linh chi đỏ - Đà Lạt
  • Nấm vân chi, Nấm linh chi đỏ - Đà Lạt

Sản phẩm tiêu biểu

Giới thiệu

Giới thiệu Vườn Nấm Vân Chi - Nấm Linh Chi Đỏ - MINH NGỌC Đà Lạt


Vườn Nấm MINH NGỌC Đà Lạt chuyên nuôi trồng và cung cấp các sản phẩm nấm Nấm Vân Chi và Nấm Linh Chi Đỏ Đà Lạt. Các sản phẩm nấm Nấm Vân Chi và Nấm Linh Chi Đỏ được nghiên cứu, nuôi trồng, phát triển ngay tại Đà Lạt, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nấm dược liệu cao cấp. Lưu ý với quý khách hàng: Các sản phẩm nấm Vân Chi và nấm Linh Chi Đỏ Đà Lạt của Vườn nấm Minh Ngọc Đà Lạt là sản phẩm cao cấp được sản xuất theo quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt và với chất lượng cao nên số lượng sản phẩm của chúng tôi là có giới hạn để đảm bảo quy chuẩn...